Tjänster/Produkter

Bygg, Projekt & Samordning

Vi driver även mer omfattande projekt, som innefattar flera yrkesgrupper, projektledning och arbetsledning. Oavsett om det handlar om fullskaliga renoveringar eller nybyggnad samt schakt och markarbeten, tar vi fullt projektansvar och upphandlar alla de underentreprenörer projektet kräver. Vi ställer samma höga krav på transparens, kommunikation och dokumentation i dessa jobb som i alla våra uppdrag.

Moduler

Tänk annorlunda och smart. Med vår erfarenhet av moduler och etablering kan vi kombinera innovation med en optimerad tidplan. Inom bara några veckor kan du få ditt kontor, hall eller valfri idé, klar för användning, byggd av moduler. Med flera referensprojekt bakom oss på den skandinaviska marknaden har vi inte bara kunskap om hur vi gör det utan kan också optimera dina planer effektivt och med hög kvalitet.  

[elementor-template id=”519″]

Byggservice

Det kan röra allt från reparationer och renoveringar, till ombyggnad och hyresgästanpassningar. Vår byggservicetjänst är tillgänglig för alla, såväl privatkunder samt för våra uppdragsgivare inom fastighet och förvaltning där den utgör en naturlig förlängning när behov uppstår som inte ryms inom fastighetsskötarens ansvar. Styrkan för den som är kund är enkelheten och flexibiliteten det innebär att vi snabbt kan ta fram offerter och tidsplaner när behoven uppstår.