dirigo AB

Dirigo på latin betyder rikta, vända och styra upp. Den grå cirkeln i loggan är en spegel. Denna spegelbild är nuläget. Ett nuläge som bör överensstämma med verkligheten.

Armarna pekar åt samma håll, det gemensamma målet. De åskådliggör strategierna och säkerställer att vi arbetar i en viss riktning, mot målet.

Målet betyder mycket för alla människor. Det ger oss mening med den operativa vardagen. Utan mål förloras meningen med företaget. Daniel Kahneman, Nobelpristagare i Ekonomi och författare till boken "Tänka snabbt och långsamt", han skriver om ankring. Åt det håll tanken ankras, ditåt verkar krafterna.