Altan för privathus

Tillbyggnation av altan till friliggande villa i Stockholm.